top of page

Politica De Utilizare Cookie-uri

  LILIAC-GARDEN, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.ecoverde.com, respectă caracterul privat și securitatea informațiilor furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, în acest sens a creat și aplică prezenta Politică de Confidențialitate.

  Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

  Definiții

  Conform Art. 3 din Legea nr. 677 din 21 Noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, următorii termeni se definesc după cum urmează:

  Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

  Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operație sau set de operații care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal colectate;

  Sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

  Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

  Persoana împuternicită de către operator – o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

  Terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

  Destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

  Date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

  Colectarea de date cu caracter personal

  LILIAC-GARDEN poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.
  Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:
  -Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
  -Pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.
  -Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dvs.
-Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.
- LILIAC-GARDEN colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul website-ului, tipul de echipament hardware, inclusiv adresa IP de la care website-ul este vizitat.

  LILIAC-GARDEN folosește în cadrul website-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii legate de cookies, vă rugăm să vizitați pagina Politica de Utilizare Cookie-uri.

  În diferite secțiuni din website, se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns, iar mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți să ne contactați din nou.

  Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe website-ul www.ecoverde.com implică:

  Formularele de comandă când doriți să achiziționați produse/servicii vor trebui completate cu toate informațiile solicitate și marcate ca fiind obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

  Folosim datele cu caracter personal colectate pe website-ul www.ecoverde.com în următoarele scopuri:

- Facturarea produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;
  -Livrarea acestora.
 
  Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

  În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, LILIAC-GARDEN poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

  Partenerilor contractuali ai LILIAC-GARDEN (cum este cazul companiilor cu care LILIAC-GARDEN se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),
  Furnizorilor de servicii (de marketing, servicii de plată/bancare sau alte servicii), inclusiv entităților care asistă LILIAC-GARDEN în prelucrarea datelor în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu LILIAC-GARDEN, precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.
  Datele înregistrate de LILIAC-GARDEN nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor LILIAC-GARDEN.

  Prevederi speciale legate de minori

  Serviciile noastre nu sunt disponibile minorilor (persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani) și nu vom stoca sau prelucra informații cu caracter personal care aparțin persoanelor sub 18 ani.

  Securitatea datelor colectate

  LILIAC-GARDEN utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

  Colectarea datelor cu caracter personal se face utilizând o conexiune SSL criptată, folosindu-se un certificat digital.

  Serverele pe care website-urile noastre sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanță limitată, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

  LILIAC-GARDEN semnalează faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil. Prin urmare, în timp ce ne străduim să utilizăm mijloace acceptabile comercial pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale, nu putem garanta securitatea absolută.

  Durata prelucrării datelor

  Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001.

  Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

  LILIAC-GARDEN poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma utilizării website-ului www.ecoverde.com în următoarele scopuri:

  -Realizării de analize/rapoarte;
  -Realizării de informări;
  -Publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către LILIAC-GARDEN.
  -Legături externe

  Website-urile noastre pot conține legături către alte website-uri, în afara controlului LILIAC-GARDEN, website-uri pe care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste link-uri, veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de a noastră.

  Modificări ale Politicii de Confidențialitate

  LILIAC-GARDEN își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment prezenta Politică de Confidențialitate fără niciun fel de notificare prealabilă. Pentru a vă asigura că sunteți la curent cu practicile noastre actuale privind confidențialitatea, vă rugăm să verificați periodic această pagină.

  Legislație

  Politica de Confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul LILIAC-GARDEN. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, litigiul va fi supus rezolvării instanței judecătorești competente.

  Date de contact

  Dacă aveți întrebări legate de Politica noastră de Confidențialitate și practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați folosind adresa de email office@ecoverde.com și vă vom contacta în cel mai scurt timp.

bottom of page